Ekokaari Oy turvaa palvelut yrityksille

Vuoden alussa yrityspalvelut eriytettiin omaan yhtiöönsä, Ekokaari Oy:öön. Järjestely turvaa jätteenkäsittelypalveluiden saatavuuden kymenlaaksolaisille yrityksille.

Yrityksille jätteenkäsittelypalveluja tarjoavan tytäryhtiön, Ekokaari Oy:n toiminta käynnistettiin 1.1.2018. Keltakankaan jätekeskuksen operatiivisesta henkilöstöstä siirtyi uuden yhtiön palvelukseen 11 henkilöä. Liiketoimintojen eriyttämisen yhteydessä Kymenlaakson Jäte Oy:n murskaus- ja lajittelulaitos sekä öljyisten jätteiden käsittely siirtyivät Ekokaari Oy:lle. Kymenlaakson Jäte Oy omistaa Ekokaari Oy:n.

Tärkeimmät tavoitteet tytäryhtiön toiminnan käynnistämisessä olivat muutoksesta tiedottaminen, korkean palvelutason säilyttäminen ja uuden toiminnan vakiinnuttaminen.

Asiakkaat palvelun keskiössä

Toukokuussa alussa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely Keltakankaan jätekeskuksen yritysasiakkaille. Kyselyn perusteella 89 % yritysasiakkaista koki saaneensa riittävästi tietoa liiketoiminnan muutoksesta ja tyytyväisyys palveluihin oli korkealla tasolla. Myös vastaanotetut jätemäärät säilyivät odotetulla tasolla ja toiminta saatiin vakiinnutettua muutoksista huolimatta.

Asiakaskyselyssä eniten kiitosta annettiin toiminnan sujuvuudesta ja henkilöstön palvelualttiudesta. Yli 63 % yritysasiakkaista koki palvelun sujuvuuden ja ammattitaitoisen henkilöstön olevan merkittävin syy Ekokaari Oy:n ja Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkäsittelypalveluiden käyttämiseen.

Vastaanotetut ja käsitellyt jätteet

Ekokaari Oy käsitteli vuonna 2018 yhteensä noin 50 000 tonnia erilaisia yritystoiminnan jätteitä. Rakentamisen, kaupan ja teollisuuden tuottamat ja toimittamat jätteet jakautuivat seuraavasti: 50 % sekalaisia rakennusjätteitä, 25 % erilliskerättyjä hyödynnettäviä jakeita, 20 % välivarastoitavia jakeita ja 5 % öljyisiä jätteitä.