Jätteenkuljetukset

Ensimmäiset biokaasulla kulkevat jäteautot aloittivat yhtiön urakoissa Kotkassa ja Kouvolassa. Kotkassa biokaasuautot ovat kaksilokeroautoja. Kuljetusyritykset otettiin mukaan kilpailutusten valmisteluun.

Yhtiön kilpailuttamissa kuljetusurakoissa otettiin käyttöön biokaasulla kulkevia jäteautoja. Kouvolan ja Iitin biojäteastioita alettiin tyhjentää biokaasuautoilla keväällä.

Kotkaan saatiin loppuvuodesta kaksilokeroisia biokaasuautoja, joihin voidaan tyhjentää samaan aikaan kahta jätelajia. Näin pienennetään kuljetusten päästöjä.

Uudet urakat Kotkassa, Kouvolassa ja Iitissä

Biokaasuautojen käyttöä oli edellytetty kilpailutuksissa. Kouvolan ja Iitin biojätteen kuljetuksissa alkoi uusi urakka vuoden alusta. Urakoitsijana on Remeo Oy.

Kotkassa kilpailutettiin kotitalouksien loppu-, bio- ja hyötyjätteiden kuljetukset kahteen urakkaan jaettuna. Urakat käynnistyivät 1.7. Loppu- ja muovipakkausjätteen kuljetukset hoitaa Remeo Oy. Bio- ja hyötyjätteiden urakoitsijana on Jätehuolto Laine Oy, joka teettää kuljetustyön aliurakoitsijallaan Remeolla.

Kuljetusyrityksille markkinavuoropuhelutilaisuus

Syksyllä jätteenkuljetusyrityksille järjestettiin tilaisuus tulla keskustelemaan Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetusten kilpailutuksesta. Tavoitteena oli kuulla ja hyödyntää jätteenkuljetusyrittäjien näkemyksiä kilpailutuksessa. Tilaisuus koettiin molemmin puolin hyväksi ja hyödylliseksi. Toimintatapaa aiotaan jatkaa.

Muovipakkausten kiinteistökeräys laajenee

Kotkassa oli edellisvuonna aloitettu muovipakkausten keräyskokeilu kiinteistöiltä. Kokeiluaika päättyi heinäkuun loppuun, mutta keräystä jatkettiin. Vuoden loppuun mennessä kohteita oli jo 370.

Muovipakkausten lajittelun onnistumista tutkittiin kesällä. Tulokset olivat hyviä. 87 % jätteistä oli oikein lajiteltuja muovipakkauksia.

Loppuvuodesta Kymen jätelautakunta päätti, että Kouvolan kotitalouksien hyötyjätteet siirtyvät kunnan järjestämiin jätteenkuljetuksiin. Kymenlaakson Jäte Oy alkaa hoitaa kuljetuksia siirtymäajan jälkeen. Muovipakkausten kiinteistökeräys voidaan aloittaa ilman siirtymäaikaa, ja tätä alettiin jo valmistella.

Jätehuoltoon liittyneiden määrää seurataan

Jätteenkuljetusten asiakaspalvelussa tehdään jatkuvasti töitä asiakasrekisterin pitämiseksi ajan tasalla. Kaikkien kiinteistöjen tulee liittyä järjestettyyn jätehuoltoon, joten liittyneiden määrää seurataan. Määrä on kaiken aikaa noussut.

Mäntyharjun sako- ja umpikaivojen tyhjennyksissä olevien asiakkaiden määrä kasvoi vuoden aikana yli 300 asiakkaalla. Tietoisuus tyhjennyksistä saattoi lisääntyä kahden opinnäytetyön myötä. Molemmissa oltiin kirjeitse yhteydessä asiakkaisiin.

Olipa tänään mukava jäteautonkuljettaja! Hymyilevä ja ystävällinen. Hänellä ei ollut kiire, vaan näytti mummolassa lomailevalle pikkumiehelle, miten jäteauto toimii.”

Palaute kotkalaiselta asukkaalta 27.6.2018

Jätteenkuljetusten tunnuslukuja 2018

Jätehuoltoon liittyneet kiinteistöt

5100 tyhjennystä päivässä

1,2 miljoonaa tyhjennystä vuodessa