Jäteneuvonta ja ympäristökasvatus

Jäteneuvonnan vuosi oli vilkas, vuoden aikana neuvottiin yli 5 000 koululaista. Kirjastoissa järjestettiin asukkaille yleisöluentoja kompostoinnista ja lajittelusta. Neuvontapiste järjestettiin useisiin yleisötapahtumiin, ja yhteensä tapahtumissa kohdattiin yli 1 800 asukasta. Muoveista kyseltiin ja kerrottiin paljon.

Ympäristökoulutusta kouluissa

Koululaiset ja opettajat ovat ympäristökasvatuksen ja neuvonnan pääkohderyhmä. Ilmaista neuvontatuntia tarjottiin vuoden aikana aktiivisesti 4. luokkien lisäksi 2. luokille. Tähän saakka tavoitteena on ollut tavoittaa toimialueen kaikki 4. luokkalaiset mahdollisimman kattavasti (yksi ikäluokka), mutta koska OPS2016 toi lajittelun 2. luokkien opetussuunnitelmaan, tarjottiin neuvontaa myös 2. luokille. Molempien ikäluokkien opettajat ottivatkin neuvontatarjoukset hyvin vastaan, joten vuoden aikana neuvottiin lähes kaksi ikäluokkaa peruskoululaisia. Nelosluokilla neuvottiin yhtensä 1 542 oppilasta (87 % ikäluokasta) ja kakkosluokilla 1 755 oppilasta (95 % ikäluokasta). Lisäksi neuvontatilaisuuksiin osallistui yhteensä 366 opettajaa.

Koulut saavat vapaasti pyytää neuvontaa myös muille luokille oman kiinnostuksensa mukaan. Muilla peruskoulun luokka-asteilla neuvottiin 1 905 oppilasta. Kouluissa tapahtuvan neuvonnan määrä tasoittui Eteläja Pohjois-Kymenlaakson välillä.

 

”Oli kyllä niiiiiiin innostava ja ammattitaitoinen neuvonta – ympäristökouluttaja oli nähnyt paljon vaivaa ”speciaalisti meille”, ettei voi kuin kiittää!”

Palaute opettajalta kouluneuvonnan palautelomakkeella

Toreilla ja kirjastoissa

Vuoden aikana Kymenlaakson Jäte halusi näkyä myös asukkaiden keskuudessa, ja erityisesti huolehdittiin näkymisestä pienimmissä omistajakunnissa. Erilaisia markkina- ja toritapahtumia oli vuoden aikana 21 kappaletta.Tilaisuuksia järjestettiin myös ostoskeskuksissa, Kouvolassa Veturissa ja Kotkassa Pasaatissa. Veturissa muovista kävi luennoimassa tutkija Samuel Hartikainen. Kirjastoissa järjestettiin 12 yleisötilaisuutta, aiheina kompostointi ja lajittelu.

Tilaisuuksia järjestöilloissa

Neuvontaa tarjotaan myös aikuisille, esimerkiksi järjestöjen tilaisuuksissa. Toimialueen järjestöt kutsuivat neuvojan yhteensä 30 eri tilaisuuteen vuoden aikana.

Tavaranvaihtopäivät Kouvolassa

Kouvolan seudun Kerkko-verkosto, jossa yhtiö on mukana, järjesti jo perinteeksi muodostuneet Tavaranvaihtopäivät keväällä ja syksyllä. Syksyn Tavaranvaihtopäivät järjestettiin Kouvolan entisen Citymarketin tiloissa, ja ne keräsivät ennätysmäisen kävijämäärän, yli 4 000 kävijää kolmessa päivässä.

 

”Kiitos erittäin nopeasta ja informatiivisesta vastauksesta. Tällaista asiakaspalvelua saa todella harvoin.”

Palaute neuvonnan asiakkaalta sähköpostitse 16.7.2018

Jäteasemilla ja kiertävissä keräyksissä

Neuvontaa tarjottiin myös jäteasemilla ja kiertävissä keräyksissä. Ympäristökouluttaja oli mukana alkukesän vaarallisten jätteiden keräyskierroksilla. Syys- ja lokakuussa jokaisella jäteasemalla järjestettiin asiakkaille neuvontapäivä.

Ympäristökoulutus henkilöstölle

Yhtiön strategian mukaisesti henkilöstölle järjestetään ympäristökoulusta osana työpaikkakokouksia. Aiheita olivat muun muassa muovipakkausten lajittelututkimuksen tulokset sekä yhtiön omat lajittelu- ja kompostointivideot.