Viestintä

Uudet verkkosivut julkaistiin kesäkuussa. Keväällä isännöitsijäviestinnässä kokeiltiin uudentyyppisiä aamupalainfotilaisuuksia ja joulukuussa otettiin käyttöön yhtiön facebook-sivu. Viestintä oli aktiivisesti mukana useissa omistajakuntien työryhmissä. Vuoden lopuksi teetettiin asukastyytyväisyystutkimus.

Verkkosivu-uudistus käynnistyi jo vuoden 2016 puolella. Keväällä oli vuorossa sisällönsyöttö ja testaus. Sivut julkaistiin kesäkuussa. Uudet sivut skaalautuvat erikokoisille näytöille ja toimivat helposti myös erikokoisilla mobiililaitteilla.

Verkkosivujen käyttäjiä oli noin 75 000, kävijämäärä kasvoi noin prosentin. Verkkosivukäyntejä oli noin 116 000, kasvua noin 6 %. Sivun katselut kasvoivat noin 28 %. Vanhan verkkosivuston aikana keväällä käyttäjistä noin 55 % tuli sivuille pöytäkoneella ja 45 % mobiililaitteella. Uudistuksen jälkeen tilanne kääntyi, sen jälkeen noin 55 % tuli sivuile mobiilisti ja noin 45 % pöytäkoneella.

Tytäryhtiö, Haminan jätehuolto ja muovit

Alkuvuodesta jätteenkäsittelyn asiakkaille tiedotettiin tytäryhtiön perustamisesta ja uuden yhtiön toiminnasta. Haminalaisille kerrottiin jätehuollon palvelutehtävien siirtymisestä yhtiölle 1.1.2019 alkaen. Yhtiö sai Haminan kaupungilta tehtäväksi aloittaa ja hoitaa ekomaksulaskutuksen jo syksyllä. Uudesta maksusta tiedotettiin asukkaille monin tavoin.

Muovit olivat vuoden kiinnostavin jäteaihe. Muoveja käsiteltiin sekä Kotkan muovinkeräyskokeilun ja lajittelututkimuksen yhteydessä. Lisäksi jätelautakunta teki muovi- ja muita pakkausjätteitä koskevia päätöksiä, jotka vaikuttivat myös viestintään.

Asukkaita pidettiin ajan tasalla Kotkan Jumalniemeen rakenteilla olevan jäteaseman vaiheista.

Joka kotiin kaksi lehteä

Roskaviesti-lehti jaettiin joka kotiin toukokuussa ja marraskuussa. Asukastutkimuksessa Roskaviestin luettuus on pysynyt korkealla, lehden ilmoitti lukevansa noin 80 % kaikista vastaajista. Luettuudessa oli eroa niiden kuntien asukkaiden välillä, joissa Kymenlaakson Jäte järjestää palvelut (83 %) ja niiden, jotka järjestivät palvelut vielä itsenäisesti (71 %). Roskaviesti oli kyselyn mukaan edelleen myös toivotuin tietolähde.

”Hei,
Halusin lähettää teille toimittajille kiitoksen loistavasta Roskaviestilehdestä! Siis kaunis kiitos!”

Palaute kotkalaiselta asukkaalta sähköpostitse kevään Roskaviestin ilmestyttyä

Tutkimukset asiakas- ja asukastyytyväisyydestä

Vuoden aikana tehtiin kaksi tutkimusta. Keväällä tutkittiin jätekeskuksen yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä jätteenkäsittelypalveluihin ja loppuvuonna tutkittiin asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin. Asiakkailta ja asukkailta kysyttiin myös viestinnästä ja sen onnistumisesta.

Yritys- ja jätteenkäsittelyasiakkaista 89 % koki saavansa riittävästi tietoa Kymenlaakson Jäte Oy:stä, Ekokaari Oy:stä ja palveluista. Asukkaista 93 % koki saavansa riittävästi tietoa jätehuoltoasioista.

Valtakunnallista vertailupohjaa saatiin jälleen FCG Efekon tekemästä Kuntien yhdyskuntatekniset palvelut 2018 -tutkimuksesta, jossa oli tällä kertaa mukaan 22 kuntaa tai kaupunkia. Toimialueen kunnista mukana olivat tällä kertaa Kouvola, Kotka ja Hamina. Jätehuollon neuvonnan ja viestinnän toimivuuden suhteen kouvolalaiset olivat tyytyväisyydessä 1. sijalla, kotkalaiset 7. ja haminalaiset 10. sijalla.

Ajankohtaisviestintä

Viestinnässä tärkeää on ajankohtaisuus ja avoimuus. Yhtiön verkkosivuilla julkaistiin vuoden aikana yhteensä 87 tiedotetta ja alueen viestimille lähetettiin 40 tiedotetta. Lehti-ilmoituksia julkaistiin 62 kappaletta ja radiomainoskampanjoita oli yhteensä viisi. Joulukuussa käyttöön otettiin yhtiön facebook-sivu, jolla täydennetään viestintää ajankohtaisista asioista.