Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Kymenlaakson Jäte Oy laskuttaa asukkailta jäteastian tyhjennysmaksuja, lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttömaksuja, ekomaksuja ja perusmaksuja. Lisäksi yhtiö laskuttaa lautakuntamaksuja Kymen jätelautakunnan puolesta.

Lautakuntamaksulla rahoitetaan Kymen jätelautakunnan toimintaa

Kymen jätelautakunta päätti vuonna 2012, että jätelautakunnan toiminnan rahoittamiseen tarvittava lautakuntamaksu sisällytetään jäteastiatyhjennyksen hintaan tai osaksi ekomaksua niillä alueilla, missä Kymenlaakson Jäte hoitaa jätemaksulaskutukset. Vuonna 2018 lautakuntamaksu sisältyi Kouvolan ja Iitin sekä Kotkan jäteastian tyhjennysmaksuun. Haminassa, Mäntyharjulla, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella lautakuntamaksu sisältyi ekomaksuun. Kymenlaakson Jäte keräsi ja tilitti lautakuntamaksuja Kymen jätelautakunnalle 251 919 €.

Eko- ja perusmaksuilla rahoitetaan käyttötilanteessa kokonaan tai osittain maksuttomia palveluita

Yhtiö perii vakituisilta ja vapaa-ajan asukkailta erillisen, kerran vuodessa laskutettavan ekomaksun Mäntyharjun, Lapinjärven, Pyhtään sekä Kouvolan ja Iitin alueilla. Maksulla rahoitetaan hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräys- ja vastaanottopalveluja sekä jäteneuvontaa ja tiedotusta. Ekomaksu peritään asunto- tai lomakiinteistökohtaisesti.

Kotkassa vastaavien palvelujen rahoitus on sisällytetty jäteastioiden tyhjennysmaksuun. Tyhjennyslaskuissa tämä osuus näkyy eriteltynä nimellä perusmaksu.

Yhtiö laskutti myös Haminan, Miehikkälän ja Virolahden ekomaksut ja tilitti ne kunnille, jotka järjestivät palvelutuotannon itse.

Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Jätelain 79 §:n mukaan kunnan on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

 

Lautakuntamaksut 2018

Tilitetty

251 920

Hamina 28 250
Kotka 73 590
Kouvola-Iitti 124 071
Lapinjärvi 3 783
Mäntyharju  8 067
Miehikkälä 2 737
Pyhtää 7 062
Virolahti 4 360

Kirjanpidon eriyttämislaskelma

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2018

Tuloslaskelma  Yhteensä Lakisääteinen toiminta Markkinaehtoinen toiminta
TULOT YHTEENSÄ Maksut ja liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 15 892 295,65 14 685 909,33 1 206 386,32
Toiminnan kustannukset -13 285 086,50 -12 761 700,32 -523 386,18
Poistot ja poistoerot -1 017 885,07 -864 152,90 -153 732,17
Rahoituskulut-ja tuotot 120 187,24 111 063,81 9 123,43
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -14 182 784,33 -13 514 789,40 -667 994,93
Tuloverot -398 500,92 -297 536,75 -100 964,17
TILIKAUDEN TULOS 1 311 010,40 873 583,18 437 427,22

 

Eriyttämislaskelma laadintaperiaate

Jätelain 44. §:n edellyttämä kirjanpidon eriyttäminen 1.1.–31.12.2018 Toiminan tuotot kohdistetaan laskutuksessa suoraan kustannuspaikoille. Käsittely ym. maksujen ja tulojen jako liikevaihdon alkuperän mukaan toteutetaan lähdekoodin avulla. Lähdekoodi annetaan painoperusteisessa laskutuksessa punnituksen yhteydessä vaakasovellutuksessa ja kappaleperusteisessa myynnissä laskutuksessa tuote- ja asiakaskohtaisesti.

Toiminnan kustannukset, poistot ja poistoerot kohdistetaan suoraan kustannuspaikoille, jossa ne jaetaan lakisääteiseen ja markkinaehtoiseen toimintaan toteutuneen myynnin suhteessa. Keskitetysti hoidetut kustannukset jaetaan kustannuspaikoille toteutuneen liikevaihdon suhteessa. Verot kohdistetaan kustannuspaikoille kertyneen toiminnallisen tuloksen suhteessa.