Kehityshankkeet  

Alueen opiskelijat selvittivät yhtiölle muovipakkausten lajittelun onnistumista ja kaivotyhjennysten optimointia. Uudelle Kotkan jäteasemalle suunniteltiin automatiikkaa ja saariston jätehuoltoa kehitettiin.

Muovipakkausten lajittelu sujuu hyvin

Kotkalaisista kiinteistöistä kerättyä muovipakkausjätettä tutkittiin kesäkuussa. Tutkittavaksi otettiin kaksi muovikuormaa, jotka oli kerätty ympäri Kotkaa. Kerätyt jätteen jaoteltiin muovipakkauksiin, muihin muoveihin ja muihin jätteisiin. 88 % tutkitusta jätteestä oli oikein lajiteltua eli muovisia pakkauksia. 7 % jätteestä oli muuta muovia kuin pakkauksia ja loput 6 % oli muuta jätettä.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian opiskelijan Antti Hämäläisen kanssa.

Uudella jäteasemalla hyödynnetään automatiikkaa

Kotkan Jumalniemeen rakennetaan uutta jäteasemaa, joka valmistuu syksyllä 2019. Jäteasemasta on tarkoitus tehdä älykäs, uutta teknologiaa hyödyntävä palvelupaikka. Automatiikan avulla jäteasema on asukkaiden käytettävissä myös silloin, kun paikalla ei ole henkilökuntaa.

Jäteasemarakennuksen yhteyteen varataan tilaa kierrätysmyymälän ja mahdollisen rakennusapteekin käyttöön.

Kaivotyhjennysten seurannan selvitys jatkuu

Mäntyharjun sako- ja umpikaivojen tyhjennyksissä on selvitetty mahdollisuutta seurata kaivojen täyttymistä antureilla. Tavoitteena on luoda palvelumalli, jossa kaivojen tyhjennys perustuisi ajantasaiseen tietoon. Vuoden aikana pilottikohteissa on kokeiltu erilaisia anturimalleja, jotta löydettäisiin juuri tähän tarkoitukseen soveltuvin. Hankkeesta valmistuu opinnäytetyö (XAMK) vuoden 2019 aikana.

Saariston jätehuollossa testataan puristimia

Pyhtään Kaunissaaren jätehuoltoa kehitettiin hankkimalla saaren jätekatokseen puristimet. Tavoitteena oli saada saaren jätteenkeräyksestä turvallisempi ja kustannustehokkaampi. Mikäli puristimet osoittautuvat toimivaksi ratkaisuksi, voidaan samaa tapaa hyödyntää jätehuollon järjestämisessä muuallakin saaristossa.

Opiskelijat kehittivät ympäristökasvatuspelejä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijat kehittivät ympäristökasvatuspelejä Hackathon-tapahtumassa lokakuussa. Tehtävänantona oli kehittää peli, joka kannustaa ja opastaa alakouluikäisiä lapsia kierrättämään ja elämään vihreiden arvojen mukaan. Yhteishankkeessa olivat mukana myös Cursor, KotkaMills ja Sotek-säätiö.

Vuoden 2018 hankkeet yhtiössä

10 rakentamishanketta (infra ja kenttä)

12 tutkimus- ja kehityshanketta