Kymenlaakson Jätteen hiilijalanjälki on vihreä

Kymenlaakson Jätteen järjestämä jätteiden keräys, kierrätys, hyödyntäminen ja käsittely vähentävät ilmastopäästöjä. Kymenlaakson Jäte on tutkinut hiilijalanjälkensä jo neljä kertaa, vuosina 2015, 2016, 2017 ja 2018.

Tutkimuksissa* selvitettiin seuraavien jätevirtojen ilmastovaikutus:

  • asuinkiinteistöiltä noudettavat bio- ja loppujäte
  • ekopisteiltä kerätyt lasi-, metalli-, paperi- ja kartonkijäte
  • jäteasemilla vastaanotetut jätteet
  • Keltakankaan jätekeskuksessa vastaanotettavat hyödynnettävät jätteet

Kaikki edellä mainitut keräykset vähensivät hiilipäästöjä

Lajittelulla, kierrätyksellä sekä hyödyntämisellä säästettiin vuonna 2018 noin 53 000 tonnia hiilipäästöjä verrattuna neitseellisen raaka-aineen, materiaalin tai muun polttoaineen käyttöön.

Kymenlaakson Jätteen kautta kulkevien jätteiden käsittelystä aiheutuva hiilipäästöjen säästö on yhtä suuri kuin 5 890 suomalaisen yhteensä aiheuttama CO2-päästö on vuodessa. Tämä vastaa suunnilleen Pyhtään asukasmäärää.

*Tutkimuksen teki aiheeseen erikoistunut LCA-Consulting Oy

Päästövähennys yhteensä vuositasolla, t CO2-ekv./a

2015 -41 000
2016 -48 782
2017 -54 067
2018 -53 123

Biokaasun käyttö vähentää jäteauton päästöjä

80 % Kymenlaakson Jäte päätti alentaa jätteenkuljetusten ilmastopäästöjä edellyttämällä urakoitsijoilta aiempaa vähäpäästöisempää ja ilmastoystävällisempää tekniikkaa. Yhtiö kilpailutti Kouvolan ja Iitin biojätteen kuljetukset sekä Kotkan jätteenkuljetukset. Kymenlaakson Jäte edellytti tarjoajilta vaihtoehtoisia voimanlähteitä tavallisen dieselin tilalle. Valituksi tuli biokaasu.