Keräys- ja palvelupisteet

Kiinteistökohtainen keräys

Iitti, Kotka, Kouvola, Mäntyharju
Palvelu  Kiinteistön omia tai useamman kiinteistön yhteisiä jäteastioita
Määrä
  • 52 652 kiinteistöä
Maksu Tyhjennystaksan mukaisesti
Jätelaji Loppujäte, biojäte, paperi, metalli, kartonki, lasi, muovipakkaukset * (* vain Kotkassa ja Kouvolan taajamissa)

____________________________________________________________________________________

Ekopisteet

Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti
Palvelu Yhtiön ylläpitämiä alueellisia hyötyjätteiden keräyspisteitä
Määrä 73 kpl
Maksu Käytettäessä maksuton kotitalouksille, palvelu katetaan ekomaksulla
Jätelaji
Paperi 73 ekojätepisteessä
Lasi 72 ekojätepisteessä
Metalli 72 ekojätepisteessä
Kartonki 28 ekojätepisteessä
Vaatteet 10 ekojätepisteessä
Yhteistyökumppanit: Paperinkeräys Oy, UFF

____________________________________________________________________________________

 Jäteasemat

Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti
Palvelu Jäteasemat ovat miehitettyjä yhtiön ylläpitämiä keräyspaikkoja, joihin voi tuoda 1-2 m³ lajiteltuja jäte-eriä, muun muassa isoja jätekappaleita, joita ei saa laittaa pihan jäteastiaan
Määrä
  • 10 kpl, yhteenlaskettu kävijämäärä 185 870
  • Lisäksi Virolahden mobiilijäteasema ja kierrätysasemat Kotkassa ja Kouvolassa, kävijämäärä 2 055
Maksu Vaaralliset jätteet, metalliromut ja sähkölaitteet maksutta, muut jätteet taksan mukaan
Jätelaji Metalliromut, sähkölaitteet, haravointijäte, puujäte, energiajäte, kivijäte, kipsijäte, kattohuopa, tasolasi, hyödyntämiskelvoton jäte, lajittelematon jäte

____________________________________________________________________________________

Vaarallisen jätteen keräyspalvelut

Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti
Palvelu Yhtiön kustantamia vaarallisten jätteiden keräyspaikkoja tai -pysäkkejä
Määrä
  • 33 sopimusapteekkia
  • 10 jäteasemaa
  • 110 vaarallisen jätteen ja metalliromun keräysautopysäkkiä
  • 4 päivänä saaristossa
  • kiertävä jäteasema päivän ajan neljällä kylällä
Maksu Käytettäessä maksuton kotitalouksille, palvelu katetaan eko- ja perusmaksulla
Jätelaji Kaikki kotitalouksien vaaralliset jätteet, kuten öljyt, akut, maalit, torjunta-aineet, lääkejätteet

____________________________________________________________________________________

 Keltakankaan jätekeskus

Palvelu Yhtiön ylläpitämä jätteiden käsittely- ja loppusijoitusalue
Määrä
  • 1 kpl
  • 23 237 punnitustapahtumaa sekä 5 125 Hyötyvoimalalla ja 409 biokaasulaitoksella tehtyä punnitustapahtumaa
Maksu Hinnaston mukaan
Jätelaji Rakennusjätteet, tuotantotoiminnan jätteet, loppusijoitettavat jätteet, maa- ja kiviainekset, öljyiset maat, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen jätteet