Hiilijalanjälki

Yhtiön järjestämällä jätehuollolla vähennettiin hiilidioksidipäästöjä noin 5 960 keskivertosuomalaisen päästöjen verran.

 

Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämä jätteiden keräys, kierrätys, hyödyntäminen ja käsittely vähentävät ilmastopäästöjä. Kymenlaakson Jäte Oy on halunnut selvittää hiilijalanjälkensä jo viitenä vuotena.

Yhteistyössä LCA-Consulting -yhtiön kanssa Kymenlaakson Jäte Oy teki selvityksen yhtiön toimintojen hiilijalanjäljestä aiempia vuosia laajempana. Vuoden 2019 selvityksessä keskityttiin aiempaa tarkemmin yhtiön eri toimintojen aiheuttamien päästöjen vaikutuksiin ja tarkastelua tehtiin jopa hankintojen osalta. Tehdyissä selvityksissä tarkasteltujen jätteiden keräyksestä ja käsittelystä aiheutuva hiilijalanjälki oli noin -53 650 tonnia CO2-päästöjä. Selvityksessä tarkastelluista jätteistä saadaan saman verran päästöhyvityksiä kuin noin 5 960 suomalaista aiheuttaa CO2-päästöjä.

 

Tutkimuksissa selvitettiin seuraavien jätevirtojen ilmastovaikutus:

  • asuinkiinteistöiltä noudettavat bio- ja loppujäte sekä kotitalouksilta kerättävä muovijäte ja lasipakkaukset
  • ekopisteiltä kerätyt lasi-, metalli-, paperi- ja kartonkijäte
  • jäteasemilla vastaanotetut jätteet
  • Keltakankaan jätekeskukseen vastaanotettavat jätteetLisäksi laskennassa huomioitiin toimintojen energia- ja polttoainekulutukset.

Päästövähennys yhteensä vuositasolla, t CO2-ekv./a

2016 -48 782
2017 -54 067
2018 -53 124
2019 -53 652

Biokaasun käyttö vähentää jäteauton päästöjä 80 %

Kymenlaakson Jäte Oy on alentanut jätteenkuljetusten ilmastopäästöjä edellyttämällä urakoitsijoilta aiempaa vähäpäästöisempää ja ilmastoystävällisempää tekniikkaa. Kymenlaakson Jäte Oy:n kuljetusurakoitsijat ovat ottaneet käyttöön vaihtoehtoisia voimanlähteitä tavallisen dieselin tilalle. Osa urakoitsijoiden jäteautoista kulkeekin nyt biokaasulla.