Kymenlaakson Jäte Oy

Kymenlaakson kunnat perustivat yhteisen jäteyhtiön vuonna 1997 hoitamaan puolestaan yhdyskuntajätteiden käsittelyn. Tänään yhtiö tuottaa omistajakuntiensa toimeksiannosta myös muita asukkaiden tarvitsemia jätehuoltopalveluja. Yhtiö on kokonaan kuntien omistama eikä tavoittele voittoa.

Tytäryhtiö palvelee yrityksiä

Kymenlaakson Jäte Oy on toiminut vuodesta 2018 lähtien konsernina. Vuoden 2018 alusta alkaen yrityspalvelut eriytettiin omaan tytäryhtiöönsä, Ekokaari Oy:öön. Kymenlaakson Jäte Oy omistaa Ekokaari Oy:n. Ekokaari Oy omistaa murskaus- ja lajittelulaitoksen sekä öljyisten jätteiden käsittelyalueen.

Yhtiö työllistää ja ostaa palveluja muilta yrityksiltä

Kymenlaakson Jäte Oy tuottaa palvelut yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Yhtiö käyttää reilusti yli puolet liikevaihdostaan erilaisten palvelujen ostamiseen yksityisiltä yrityksiltä. Yhtiön ostamien palvelujen ja investointien arvioidaan tuottavan vuosittain työtä yli 100 henkilötyövuoden verran.

Vuonna 2019 yhtiö työllisti suoraan vakituisiin työsuhteisiin yhteensä 54 henkilöä. Lisäksi yhtiö tarjosi eri pituisia työllistämis-, harjoittelu- ja siviilipalvelustyöjaksoja noin 30 henkilölle.

Kymenlaakson Jäte Oy:n omistajat

Toimialueella

  • asukkaita 181 977
  • asuntokuntia 94 409
  • kesämökkejä 21 843

Liiketoimintaa jätevirroista

Yhtiö etsii aktiivisesti uusia kumppaneita ja tapoja kierrättää jätteitä, koska omaan maakuntaan tai muualle Suomeen jalostettaviksi jäävät jätejakeet tuottavat samalla työtä, työpaikkoja ja hyvinvointia. Monet syntypaikalla lajitellut ja koneellisesti erotellut jätejakeet ovat jalostettavissa raaka-aineiksi ja uusiksi tuotteiksi. Osa jätteistä soveltuu energian tuotantoon.