Henkilöstö

Henkilöstöasioissa merkittävin muutos oli yhtiön jakautuminen vuoden alusta emoyhtiöön ja tytäryhtiöön. Henkilöstöstä yhteensä 11 työntekijää siirtyi vanhoina työntekijöinä Ekokaari Oy:n palvelukseen. Vuoden lopulla koko henkilöstölle tehtiin työhyvinvointikysely.

Henkilöstö jakautui vuoden vaihteessa kahdelle yhtiölle. Emoyhtiölle jäi suurin osa henkilöstöstä, 37 henkilöä ja tytäryhtiölle Ekokaari Oy:lle siirtyi 11 hlöä. Yhteensä konsernissa oli henkilöstöä vuoden lopussa 48 henkilöä, joista määräaikaisia tai kausityöntekijöitä viisi.

Rekrytoinnit ja vaihtuvuus

Vakituisen henkilökunnan määrä lisääntyi yhdellä työntekijällä. Kesällä rekrytoitiin yksi työntekijä Haminan ekomaksulaskutuksen käynnistämistä varten. Vuoden lopuksi rekrytoitiin kolme henkilöä: yksi Ahlmannintien jäteasemalle, toinen tytäryhtiön palvelukseen ja kolmas yhtiön omana työnä käynnistyvään ekopisteiden hoitotyöhön. Lisäksi valmisteltiin Haminan jäteasemanhoitajan siirtyminen kaupungilta jäteyhtiölle.

Kesätyöntekijöiksi palkattiin yhteensä yhdeksän henkilöä, lisäksi lomakaudella hyödynnettiin kausityöntekijöitä ja työnkiertoa. Siviilipalvelusta oli yhtiössä suorittamassa vuoden aikana kaksi nuorta. Vuoden aikana yhtiö tarjosi harjoittelupaikkoja myös opiskelijoille sekä työelämään tutustujille.

Koulutukset

Keskimäärin henkilöstö osallistui koulutuksiin reilun kolmen päivän ajan. Kolme työntekijää sai valmiiksi Syklin ympäristönhuollon ammattitutkinnon. Yrityksessä järjestettiin vuoden varrella sisäisiä koulutuksia muun muassa asiakaspalvelusta, työsuojelusta, räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuudesta ja hätäensiavusta.

Työsuojelu

Konserni valitsi uuden työsuojeluorganisaation vaaleilla alkuvuodesta. Työsuojelutoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Työtapaturmia konsernissa sattui yhteensä viisi, joista sairauspoissaoloja kertyi kahdeksan päivää. Sairauspoissaolojen määrä kohosi 14 päivään.

Työterveyshuollon työpaikkakäyntejä toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti Ahlmanintien jäteasemalla sekä Keltakankaan jätteenkäsittelylaitoksella.

Paikallisneuvottelut

Lokakuussa työnantaja kävi henkilöstöryhmien edustajien kanssa neuvottelut työehtosopimuksen mukaisen järjestelyvaraerän käytöstä ja kohdentamisesta. Lisäksi neuvoteltiin paikallisesti laitosmiesten ja vaakatyöntekijöiden työajanmuutoksesta.

Työpaikkakokoukset

Koko henkilöstölle tarkoitettuja, yt-lain mukaisia työpaikkakokouksia järjestettiin vuoden aikana neljä. Viimeisessä, joulukuun kokouksessa henkilökunta äänesti Vuoden työntekijäksi käyttöpäällikkö Paavo Savolaisen. Samalla muistettiin myös pitkään palvelleita henkilöitä.

Työhyvinvointi

Edellisvuosien tapaan henkilöstölle jaettiin liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Henkilökunnalle tarjottiin ensimmäistä kertaa mahdollisuus hankkia lisäksi liikuntaseteleitä työnantajan tukemana. Työntekijöille järjestettiin kahtena lauantaina TYKY- ja hyvinvointipäivät, toinen keväällä ja toinen syksyllä.

Työhyvinvointikysely toteutettiin ELO:n kyselynä loppuvuodesta. Tulokset esiteltiin sekä henkilöstökokouksessa että yhtiön päättävissä elimissä. Työhyvinvointi oli osin heikentynyt edelliseen kyselyyn verrattuna. Kehitettävää löytyi esimiestyöstä sekä työyhteisön toimivuudesta, vahvuuksina esille nousivat henkilöstön hyvä osaaminen ja työkyky.

Henkilöstötilinpäätös

2014 2015 2016 2017 2018
Henkilöstön määrä kpl 42 43 47 47 48
Henkilöstön määrä htv

42,1

43,5

44,9

46,9 47,67
Määräaikaisten osuus % htv:sta

6,4

11,1

8,4

10,0 14,42
Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus

0,21

0,2

0,1

0,1 0,05
Keskimääräinen työsuhteen pituus (v)

8,4

9,9

10,8

11,8 12,81
Henkilöstön keski-ikä 40,7

41,6

41,5

42,4 42,8
Naisten osuus % (määräaikaisista %)

35 (40)

42 (33)

40,5 (60)

39,5 (50) 41,86 (60)
Miesten osuus % (määräaikaisista %)

65 (60)

58 (67)

59,5 (40)

60,5 (50) 58,14 (40)
Koulutus € / htv

727

1019

606

515 934
Virkistys- ja harrastustoiminnan kulut € / htv

563

344

240

171 367
Tapaturmataajuus 1 6 3 1 5
Tapaturmapoissaolot päivä / htv

0,43

1,1

0,1

0,0 0,2
Sairauspoissaolot päivä / htv

6,8

12,2

10,2

5,7 14,1
Työterveyshuolto € / htv

376

369

474

460 445
Työsuojelu € / htv

83

11

11,5

147,7 56,4
Henkilötyövuoden hinta € / htv

50 333

51 636

50 802

49 606 49 580