Yritysjätteiden käsittely lisääntyi

Ekokaari Oy:n vastaanottamien ja käsittelemien yritysjätteiden kokonaismäärä kasvoi ja jätekeskuksen varastotase puolittui yhtiön toisen toimintavuoden aikana. Yhtiön käsittelypalveluille oli kysyntää myös Kymenlaakson ulkopuolella.

 

Ekokaari Oy käsitteli vuonna 2019 yhteensä noin 54 000 tonnia yritystoiminnan jätteitä. Edellisvuoteen verrattuna määrä kasvoi 8,3 %. Vastaanotetut jätteet olivat pääosin peräisin Kymenlaakson alueelta. Jätteitä vastaanotettiin käsiteltäväksi myös muualta Suomesta, etenkin Tampereen seudulta ja pääkaupunkiseudulta. Pääosa yhtiön käsittelemistä jätteistä oli rakennusjätteitä, joita oli noin 60 %. Tuotantotoiminnan ja teollisuuden jätteiden osuus käsitellyistä jätteistä oli noin 20 % ja yhdyskuntajätteiden osuus noin 20 %.

Varastotase pienentyi ja tuotanto tehostui

Ekokaari Oy:n operatiivisen toiminnan päätavoite vuodelle 2019 oli vähentää jätekeskuksessa varastoidun jätteen määrää. Tavoitteeseen päästiin, kun jätteille löydettiin uusia hyödyntämiskanavia ja jätteenkäsittelyyn tehtiin useita tehostamistoimenpiteitä. Muovien, kipsien, energiahyödyntämisen ja jätteen jatkojalostuksen uusien kumppanuuksien avulla varmistettiin käsiteltyjen jätteiden hyödyntäminen. Kesällä 2018 käynnistynyt lajittelulaitoksen esikäsittelylinjasto (kuvassa) kaksinkertaisti sekalaisten jätteiden käsittelykapasiteetin. Lisääntynyt käsittelykapasiteetti mahdollisti myös ennakoitua suuremman jätemäärän vastaanoton. Eniten vuoden aikana kasvoivat rakennusjätteiden lajittelu-rejektien vastaanotto ja varastointipalvelut.