Viestintä

Muovipakkausten keräys säilyi tärkeänä aiheena läpi vuoden. Facebook-viestintää tehtiin ensimmäinen kokonainen vuosi. Viestintä osallistui moniin omistajakuntien ympäristötyöryhmiin. Lisäksi viestintää työllistivät palvelujen muutokset ja uudistukset, erityisesti Jumalniemen jäteasema.

 

Asukkaiden kiinnostus muovipakkausten lajittelua kohtaan jatkui. Keväällä asukkaille tiedotettiin muovipakkausten kiinteistökohtaisen keräyksen laajenemisesta Kouvolaan ja Iittiin. Uusille keräyksen piiriin tuleville kiinteistöille tarjottiin astiatarroja, esitteitä ja neuvontaa. Isännöitsijöille uusista palveluista tiedotettiin mm. sähköisillä uutiskirjeillä. Taloyhtiöitä neuvottiin jätekatosten mitoittamiseen mm. Roskaviesti-lehdessä.

Haminan ja Virolahden jätehuolto sekä Jumalniemen jäteasema

Yhtiölle siirtyneet Haminan ja Virolahden jätehuolto, Jumalniemen uusi jäteasema sekä Keltakankaan jätekeskukseen rakennettava lämpövoimala näkyivät myös viestinnän työssä. Jumalniemen jäteaseman kyltitykset, sähköiset info-taulut, avajaiset ja asiakasviestintä olivat iso projekti. Myös jätteenkuljetusten uudet järjestelyt alkutalvella Kotkassa sekä kesällä Kouvolassa ja Iitissä työllistivät.

Jätteenkuljetusten uutta ympäristöystävällistä tekniikkaa – biokaasua ja kaksilokeroautoja – nostettiin esille muun muassa jäteautojen tarroituksilla.

Facebookista vuoden kokemukset

Facebook-päivityksiä tehtiin vuoden aikana 97 kappaletta, joka tarkoittaa noin 2 päivitystä viikossa. Näistä 17 päivitykseen ostettiin Facebook-mainontaa. Kampanjat näkyivät yhteenlaskettuna noin 90 000 kertaa kohderyhmien some-feedeissä.

 

Verkkosivujen kävijämäärä kasvoi 30 %

Verkkosivujen kävijämäärä kasvoi melkoisesti edellisvuodesta. Sivujen ajankohtaisuudesta huolehdittiin päivittämällä sivuille uutisia 86 kertaa vuoden aikana. Sivujen kävijämäärä kasvoi 97 000 kävijään ja käyntimäärä 151 000:een. Kasvua oli molemmissa 30 % verrattuna edellisvuoteen. Mobiilikäyttäjien määrä nousi 62 %:iin.

Muu ajankohtaisviestintä

Palveluista viestittiin myös perinteisissä kanavissa. Alueen tiedotusvälineille lähetettiin vuoden aikana yhteensä 52 tiedotetta. Maksullisia lehti-ilmoituksia julkaistiin 63 kappaletta ja radiomainoskampanjoita oli yhteensä kuusi.

Printtilehti pitää pintansa

Roskaviesti-lehti jaettiin koteihin keväällä ja syksyllä. Vuoden alussa saatujen asiakastutkimuksen tulosten mukaan viimeisimmän Roskaviesti-lehden oli lukenut tai selannut läpi 80 % vastaajista. Myös halu saada tietoa kotiin jaettujen lehtien ja oppaiden kautta oli suurta: 78 % halusi tietoa kotiin jaetuista printtiesitteistä. Kuitenkin sähköisten kanavien kautta tietoa haluttiin myös aiempaa enemmän, 38 % halusi löytää tiedon yhtiön verkkosivuilta.

Yhteistyö kuntien ja jätelautakunnan kanssa

Viestintä oli aktiivisesti mukana monissa kuntien ympäristötyöryhmissä, kuten Kouvolan ympäristöohjelmatyöpajoissa ja Haminan Hinku-työryhmässä. Viestintä oli mukana myös Kymen jätelautakunnan koolle kutsumassa jätepoliittisessa ohjelmatyöryhmässä yhtenä operatiivisen jätehuollon asiantuntijana.

Asukkaiden tyytyväisyys viestintään

Vuoden alussa saatujen asiakastutkimuksen tulosten mukaan viestintä oli onnistunut hyvin. Vastaajista 91 % koki saaneensa riittävästi tietoa. Eniten tietoa oli saatu Roskaviesti-lehdestä (90 %), kotiin jaetuista jäteoppaista (72 %), sanoma- tai ilmaisjakelulehdistä (43 %) ja yhtiön kotisivuilta (29 % vastaajista). Lisää tietoa kaivattiin jätteiden hyödyntämisestä (41 %) ja jätteiden lajittelusta (40 % vastaajista). Lisäksi 97 % vastaajista piti jätehuollon ilmoituksia, lehtiä ja oppaita selkeinä ja helppolukuisina.