Jäteneuvonta ja ympäristökasvatus

Jäteneuvonta tavoitti vuoden aikana kasvokkain yli 5 000 asukasta. Muovien kierrätys pysyi ajankohtaisena aiheena, kun kiinteistökohtainen keräys laajeni Kouvolaan ja Iittiin. Joulukuussa asukkaita kohdattiin uudella Jumalniemen jäteasemalla.

Ympäristökoulutusta kouluissa

Koululaiset ja opettajat ovat ympäristökasvatuksen ja
lajitteluneuvonnan pääkohderyhmä. Maksutonta jäteneuvontatuntia tarjottiin vuoden aikana aktiivisesti 4. luokille. Opettajat ottivat jäteneuvontaa vastaan hieman vaihtelevasti. Uuden opetussuunnitelman (OPS2016) myötä lajittelu ei enää kuulu 4. luokan opetussisältöön, jolloin 4. vuosiluokan oppilaita tavoitettiin neuvonnalla aiempaa vähemmän. Koulut voivat vapaasti pyytää neuvontaa myös muille luokille kiinnostuksensa mukaan.

Lukuvuoden 2018-2019 aikana neuvottiin peruskouluissa yhteensä 3 176 oppilasta, joista noin kolmasosa (1 010 oppilasta) oli neljäsluokkalaisia. Neljäsluokkalaisista tavoitettiin noin 67 %. Koulujen aikuisia neuvontoihin osallistui 269.

 

”Oli erittäin valaisevaa kiertää ulkona, oppilaiden reaktiot olivat aidon ihmettyneitä ja tuntui, että lajittelun tärkeys tuli konkreettisesti ilmi. Ruusuja myös glögi-piparitarjoilusta! Oppilaille harvoin tarjoillaan mitään (!), joten tuo todella lämmitti mieltä :)”

Palaute vierailusta jätekeskuksella

Toreilla ja yhdistysten teemailloissa

Neuvontaa järjestettiin erilaisissa alueen asukkaille ja muille sidosryhmille järjestetyissä tilaisuuksissa yhteensä 81 kertaa vuoden aikana. Neuvonnan tilaukset erilaisille aikuisryhmille lisääntyivät noin viidenneksellä.

Vuoden aikana Kymenlaakson Jäte tapasi asukkaita avoimissa yleisötilaisuuksissa, kuten toritapahtumissa. Neuvontapiste järjestettiin kaikkiaan yhteentoista yleisölle avoimeen tilaisuuteen, joissa tavoitettiin noin 1 000 asukasta.

Eri yhdistysten tilaisuuksissa vierailtiin myös ahkerasti, noin 50 kertaa ja myös näissä asukkaita kohdattiin melkein 1 000. Yhdistysten ja järjestöjen kokoontumisissa kiinnostusta oli erityisesti yleistyvään muovipakkausten kierrätykseen ja kiinteistökeräykseen.

Palveluneuvontaa taloyhtiöille ja isännöitsijöille

Muovipakkausten kiinteistökeräys laajeni kevään ja kesän aikana Kouvolaan ja Iittiin. Keräys herätti paljon kiinnostusta. Kouvolan ja Iitin uudessa jätteenkuljetusurakassa myös hyötyjäteastioiden tyhjennyshinnat laskivat, mikä lisäsi kiinnostusta hyötyjätteiden lajittelua ja yhtiön järjestämää kuljetusta kohtaan.

Uutena toimintana yhtiö alkoi tarjota kiinteistöille palveluneuvontaa. Palveluneuvoja käy kiinteistöillä neuvomassa keräyksen käytännön järjestelyissä. Uusi palvelu osoittautui suosituksi, palveluneuvoja kutsuttiin käymään vuoden aikana Kouvolassa ja Kotkassa yhteensä 153 kohteessa. Syksyllä Kymen jätelautakunta päätti uusista jätehuoltomääräyksistä, joissa lajitteluvelvoitteet tiukentuvat kesällä 2020 ja kesällä 2021. Myös tämä lisäsi palveluneuvonnan tarvetta.

Marraskuussa yhtiö järjesti isännöitsijöille koulutustilaisuudet jätehuollon ajankohtaisista asioista Kotkassa ja Kouvolassa.

Neuvontaa jäteasemilla

Jumalniemen uusi jäteasema avautui marraskuussa. Joulukuussa jäteasemakävijöille järjestettiin Sotekin kanssa yhteistyössä viikon ajalle glögitarjoilua ja neuvontaa. Tapahtuma keräsi noin 175 kävijää.

Neuvontaa sähköpostitse ja puhelimitse

Kasvokkaisten kohtaamisten lisäksi asukkaita neuvotaan myös puhelimitse ja sähköpostitse. Asukkaille on arkisin tarjolla neuvontapuhelin, johon soitettiin vuoden aikana yli 1 800 kertaa. Sähköisen asiointipalvelun kautta tuli noin 600 yhteydenottoa.

Ympäristökoulutusta henkilöstölle

Työpaikkakokousten ympäristökoulutusosuuksissa katsottiin Sitran Ilmastonmuutosvideo ja koettiin elämyksellinen seikkailu nuorisokeskus Anjalan luonnossa.