Kymenlaakson Jäte Oy

Kymenlaakson kunnat perustivat yhteisen jäteyhtiön vuonna 1997 hoitamaan puolestaan yhdyskuntajätteiden käsittelyn. Tänään yhtiö tuottaa omistajakuntien toimeksiannosta myös muita asukkaiden tarvitsemia jätehuoltopalveluja. Yhtiö on kokonaan kuntien omistama eikä tavoittele voittoa.

Yrityspalvelut eriytettiin omaan yhtiöön

Vuoden 2018 alusta alkaen yrityspalvelut eriytettiin omaan yhtiöönsä, Ekokaari Oy:öön. Kymenlaakson Jäte Oy omistaa Ekokaari Oy:n. Uuden yhtiön palvelukseen siirtyi 11 henkilöä. Ekokaari Oy:n omistukseen siirtyivät murskaus- ja lajittelulaitos sekä öljyisten jätteiden käsittelyalue.

Toimipaikat ja palvelut

Yhtiön päätoimipaikka on Valtatie 15:n varrella Kouvolan Keltakankaalla, missä sijaitsee jätteenkäsittelykeskus ja toimisto. Lisäksi yhtiöllä on yhteensä yhdeksän jäteasemaa. Yhtiö järjestää jätteenkuljetukset Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Mäntyharjulla sekä Pyhtään saaristoalueella. Lisäksi yhtiö hoitaa täydentävän ekopistepisteverkoston koko toimialueella.

omistajat

 

Toimialueella

  • asukkaita 183 729
  • asuntokuntia 93 293
  • kesämökkejä 21 292

Yhtiö työllistää ja ostaa palveluja muilta yrityksiltä

Kymenlaakson Jäte Oy tuottaa palvelut yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Yhtiö käyttää hieman yli puolet liikevaihdostaan erilaisten palvelujen ostamiseen yksityisiltä yrityksiltä. Yhtiön ostamien palvelujen ja investointien arvioidaan tuottavan vuosittain työtä yli 100 henkilötyövuoden verran. Vuonna 2018 yhtiö työllisti suoraan yhteensä 48 henkilöä.

”Kymenlaakson Jäte on yksi Suomen parhaista yrityksistä. Teillä homma toimii ja saa asiallista palvelua.”

Kouvolan kesäasukas asiakaspalvelu-puhelussa 19.9.2018

Liiketoimintaa jätevirroista

Yhtiö etsii aktiivisesti uusia kumppaneita ja tapoja kierrättää jätteitä, koska omaan maakuntaan tai muualle Suomeen jalostettaviksi jäävät jätejakeet tuottavat samalla työtä ja hyvinvointia. Monet syntypaikalla lajitellut ja koneellisesti erotellut jätejakeet ovat jalostettavissa raaka-aineiksi ja uusiksi tuotteiksi. Osa jätteistä soveltuu energian tuotantoon.